För att ge dig en bättre upplevelse använder vår webbplats några cookies. För att fortsätta besöket, acceptera vår cookie policy

Jag godkänner

Information om cookies

Vår webbplats använder verktyg, som cookies, för att analysera och förbättra din upplevelse. Du kan avsluta prenumerationen nedan:

Statistik

Vi använder verktyg som Google Analytics för att spåra nättrafiken och verifiera effektiviteten för vår webbplats.

Nödvändig

Cookies som behövs för viktiga tjänster och funktioner, som t.ex. inloggningsformulär, kundvagnintegration och åtkomstkontroll. Utan dem kan vår webbplats inte fungera korrekt och vi kan inte tillhandahålla några tjänster. Frånkoppling är inte tillgänglig.

Dessa inställningar sparas i 24 timmar

Om Wim

Social hållbarhet

Social hållbarhet

Social hållbarhet

Enligt World Commission on Environment and Development är hållbar utveckling ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” . Vi diskuterar ofta miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, medan social hållbarhet ofta glöms bort. Förenta Nationernas Global Compact definierar social hållbarhet enligt följande: ”Social hållbarhet handlar om att identifiera och hantera näringslivets både positiva och negativa inverkan på människor. Kvaliteten på ett företags relationer till och engagemang med dess intressenter är avgörande. Direkt eller indirekt påverkar företag vad som händer med anställda, arbetare i värdekedjan, kunder och lokala samhällen, och det är viktigt att hantera effekterna proaktivt.”

Med detta i åtanke blev vikten av att fokusera på social hållbarhet tydlig för vinsektorn, och skrevs därför in i Wine in Moderation-programmet.

Vår vision för en hållbar vinkultur är ett bevis för engagemanget inom den vinsektor som bryr sig om sina kunder och sin verksamhet när det gäller alla hållbarhetsaspekter.